Salla Konferencave

Hoteli është mjaft i përshtatshëm edhe për organizimin e konferencave, takimeve të ndryshme, programeve trajnuese dhe banketeve ne sajë të kushteve që ofron. Salla është e kompletuar me gjithë pajisjet e nevojshme për një takim ose konferencë të suksesshme : flip chart , LCD projector, Pëlhurë, Sistem zërimi.